ΒΙΝΤΕΟ
Εδώ βλέπουμε την ανάδευση του μίγματος και ο χρόνος ανάδευσης ποικίλει ανάλογα με τα έλαια που έχουμε χρησιμοποιήσει.Συνήθως η σαπωνοποίηση διαρκεί από 10' έως 50' λεπτά.

Το μίγμα έχει τοποθετηθεί στα καλούπια όπου θα παραμείνει καλά σκεπασμένο με πανιά για 48 ώρες, και κατότιν πριν σκληρήνει αρκετά θα τεμαχιστεί και θα παραμείνει στον κατάλληλο χώρο για ωρίμανση το λιγότερο για 8 εβδομάδες. Κατόπιν αφού ελέγξουμε το ph είναι έτοιμο για 
χρήση.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΦΝΕΛΑΙΟΥ